Vážení občania...

Veľmi pekne Vám ďakujeme za vyplnenie dotazníka pre vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb. O ďalších aktivitách v tomto smere Vás budeme informovať aj na novaky.sk.